Algemene Voorwaarden

Disclaimer: Algemene Verkoopsvoorwaarden - Eetjegezond Mortier Peggy

 
Alle producten die door Mortier Peggy in deze webwinkel aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW.
§ 1 Toepasselijkheid Deze Algemende Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mortier Peggy via deze webwinkel.
§ 2 Totstandkoming overeenkomst Door te klikken op de bestelknop is de koper aan zijn bestelling gebonden en verklaart hierdoor met de inhoud van de bestelling in te stemmen. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop Mortier Peggy de bevestiging van de bestelling verzendt. Deze bevestiging ontvangt de koper via e-mail kort nadat hij op de bestelknop geklikt heeft.
§ 3 Informatieplicht De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die hij Mortier Peggy verstrekt heeft. Mortier Peggy stuurt de koper onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling een e-mail met daarin de bevestiging van de bestelling naar het door de koper aangegeven e-mailadres.
§ 4 Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet (info@beme.be). De goederen dienen (ongeopend) te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (bijv. 3 werkdagen). Indien de koper een artikel wenst terug te sturen omdat hij van mening veranderde, kan hij dit doen binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst. Mortier Peggy zal uw artikel terugbetalen zodra Mortier Peggy het geretourneerde artikel ontvangt. De koper zal de verzendkosten betalen om het artikel terug te sturen. Indien het artikel dat de koper ontvangt niet het artikel was dat hij bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt hij het dan terug binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst. Mortier Peggy zal het artikel terugbetalen en de verzendkosten vergoeden bij ontvangst van het door de koper geretourneerde artikel. Enkel de verzendkosten voor het terugsturen via gewone post worden vergoed. Mortier Peggy kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de artikelen door de klant bschadigd werden.